OPROEP TOT HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL VOOR SHOP & HOP

Stad Gent lanceert een nieuwe projectoproep voor handenvrij winkelen – SHOP & HOP.

Uiterste indieningsdatum is 31 augustus.

De volledige projectoproep vindt u hier.