Projectsubsidie voor stadsdistributie bij de Vlaamse Overheid: deadline 5 oktober

Projectsubsidie voor stadsdistributie bij de Vlaamse Overheid: deadline 5 oktober

Beste ondernemers in stadsdistributie!

In het kader van de uitvoering van het Actieplan “Clean power for transport” kan je tot 5 oktober een projectsubsidie vragen. De Vlaamse overheid zet in op alternatieve brandstoffen/energie, milieuvriendelijke voertuigen en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Jaarlijks vindt een call plaats, dit is de derde.

Wat is er nu bijzonder?

Deze call richt zich ook specifiek op projecten die inzetten op het gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek. Zo kan je een subsidie aanvragen voor de aankoop van het voertuig, de infrastructuur én de projectkost.

Waar dien je op te letten?

  • Toon het innovatiepotentieel en het oplossend vermogen van je voorstel helder aan.
  • Leg uit hoe je gaat samenwerken met stakeholders om je project te doen slagen.
  • Bepaal je doelstellingen voor het project, maar ook erna. De levensvatbaarheid van het project is immers een punt van evaluatie.
  • Toon hoe je dit project inschaalt in je algemene bedrijfsvoering.

Welk bedrag, welke voorwaarden? 

Er is een totaalbudget van 700.000 € ter beschikking voor àlle goedgekeurde projecten samen, met een maximum van 150.000 € per project. De subsidie kan 80% van de projectwerking en 20% van de investeringskost in voertuigen  en laadinfrastructuur dekken.   

Hoe ga je aan de slag? 

Je kan alle informatie over de oproep vinden op deze website van de Vlaamse Overheid, departement omgeving: http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/projectsubsidie

Je vindt er overigens ook een link naar de projecten die in 2016 en 2017 ondersteund werden.