Plan je een investering in stedelijke logistiek / schone voertuigen? Call Clean Power for Transport - deel 5

Investeren in milieuvriendelijke voertuigen en laadinfrastructuur
Vraag voor 29 september je projectsubsidie aan!

In de oproep voor projectsubsidies "Clean Power for Transport - 2019" van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid is opnieuw een luik voor stedelijke logistiek: 

Thema 4: gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek en voor thuisleveringen e-commerce

  • Men zoekt projecten voor zero-emissie logistiek te ondersteunen. De net ondertekende green deal ‘duurzame stedelijke logistiek’ kan hiervoor een kader vormen.
  • Men mikt ook op initiatieven om thuisleveringen (met bestelwagens) te vergroenen.

De projectsteun kan worden aangewend voor de onderbouwing, de bijhorende begeleiding en de communicatie hierrond. Investeringssteun is er voor laadinfrastructuur (en de sturing ervan), voor lichte bijhorende infrastructuur (zoals stallingen). Een belangrijk aspect daarbij is ook het uitdragen en intern/extern communiceren van de aanpak.

De projecten worden beoordeeld op de globale aanpak en het ambitieniveau van de vergroening.  De ambities worden in het voorstel in concrete termen uitgewerkt en bv. uitgedrukt in een aandeel van het voertuigenpark dat wordt vervangen door zero-emissie alternatieven en concrete aantallen elektrische voertuigen. Er kan ook  een streefcijfer van % km afgelegd met zero-emissie voertuigen worden aangegeven.

Een beoordelingscommissie beoordeelt de projectdossiers en maakt een selectie. Voorlopig is er een bedrag van 500.000 euro te verdelen over de geselecteerde projecten.  De geselecteerde projecten kunnen aan 80% gesubsidieerd worden voor projectwerking en onderbouwing, aan 20% voor investeringen voor (de plaatsing van) laadinfrastructuur en –enkel voor het thema 4 en 5- 20% van de catalogus- of aankoopprijs van voertuigen. Er is een plafond van 200.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 2 jaar. 

Van 23 tot 27 september 2019 kan je een projectaanvraag indienen. 

Alle informatie vind je op: 

https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/projectsubsidie