Gent zet schouders onder de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Stad Gent zet schouders onder de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Op 2 april 2019 ondertekent de Stad Gent de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Via deze overeenkomst engageren de Vlaamse overheid en meerdere publieke en private partners, waaronder de Stad Gent, zich om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden via diverse acties te bevorderen.

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden en één van de hefbomen van de Stad Gent om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn.  Door in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te stappen engageren de stad zich om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden via interessante projecten en samenwerkingen te bevorderen.

Acties binnen deze Green Deal hebben minstens een van de volgende 4 doelen: 

  • voertuigkilometers vermijden
  • voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen
  • actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek

De Stad Gent, die via het Stadsdistributieplatform GentLevert al langer het voortouw neemt in logistieke innovatie is ambitieus en koppelt vier acties aan het engagement. 

  • verder inzetten op multimodaliteit, met name: het goederenvervoer, te beginnen met bouwmaterialen, over de Gentse binnenwateren te faciliteren. Dit in samenwerking met de NV Vlaamse Waterweg
  • initiatieven ondersteunen die efficiëntere en duurzamere leveringen bevorderen, zoals gebundelde en milieuvriendelijke leveringen vanuit een hub en first, last en only mile pakketvervoer per cargofiets
  • stakeholderoverleg over stedelijke logistiek om innovatie, ondernemerschap en samenwerking te stimuleren
  • centralisatie van opslag en leveringen door stadsdiensten via het project 'Logistieke Huisvesting'

De organisatie rond de Green Deal zal 2 maal per jaar een evenement organiseren waar via kennisdeling getracht wordt om goede voorbeelden te doen groeien en meer organisaties warm te maken voor het gezamenlijke doel.