FAQ

Hoe kan ik toetreden tot het Stadsdistributieplatform / GentLevert ?

De vzw Stadsdistributieplatform Gent is het juridische vehikel achter GentLevert. Toetreden en lid worden van de vzw kan enkel volgens de procedures zoals omschreven in de statuten van de vzw:

  • A-lid = uitvoerder van een pilootproject, geselecteerd door de Stad Gent op basis van een open oproep. Momenteel is er geen open oproep tot indiening van projectvoorstellen. Bijgevolg is er momenteel geen mogelijkheid (als bedrijf) om lid te worden van de vzw. In 2018 zullen waarschijnlijk nieuwe oproepen worden gepubliceerd.
  • B-lid: zijn rechtspersonen die stakeholders, zoals omschreven in artikel 26, statutair vertegenwoordigen en die door de Raad van Bestuur van de vzw als dusdanig worden aanvaard.

Alle leden onderschrijven de statuten van de vzw en de principes, voorwaarden en engagementen die hierin zijn opgenomen. De statuten vindt u hier.

Hoe kan ik een vergunning voor de autovrije gebieden aanvragen?

GentLevert staat niet in voor het afleveren van vergunningen.

Voor al uw vragen over het mobiliteits- en circulatieplan, vergunningen en/of parkeren kunt u terecht bij het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent:

Tel. 09 266 28 00 - Algemeen telefoonnummer, voor al uw mobiliteitsvragen.
Tel. 09 210 10 30 - Mobiliteitslijn, voor al uw vragen over het Mobiliteitsplan, Circulatieplan en Parkeerplan
https://stad.gent/mobiliteitsplan
Contact Mobiliteitsbedrijf : https://mobiliteit.stad.gent/mobiliteitsbedrijf/contact

Wat kost een levering via GentLevert?

Elke logistieke opdracht is anders qua volume, inhoud, tijdstip, afstand, handling … Dat vereist een kostprijsbepaling op maat. Naast de kostprijs moeten ook intrinsieke voordelen zoals de tijdswinst voor de leverancier of vervoerder, een breder bereik en de gebundelde levering bij de eindbestemming worden meegerekend.

Hoe kan ik mijn leverancier of vervoerder overtuigen?

Vindt u als handelaar, ondernemer, horeca of bewoner van Gent ook dat efficiëntere en duurzame stadsdistributie kan bijdragen tot de economisch en ecologische leefbaarheid van Gent? Raad uw leverancier aan om eens een kijkje te nemen op de website van GentLevert. Wie weet zitten er ook mogelijkheden voor uzelf tussen om uw aanvoer van goederen en leveringen naar uw klanten anders te organiseren. Neem hiervoor een kijkje bij oplossingen

Kan ik voortaan enkel via de logistieke partners van GentLevert leveren?

Neen, u heeft te allen tijde de keuze om uw goederen zelf te (laten) leveren in de Gentse binnenstad, natuurlijk volgens de regels van het nieuwe mobiliteitsplan. Wenst u echter minder zorgen hierover en mogelijkheden te bekijken om uw eindklanten nog beter én met minder hinder te bedienen, neem dan contact op met de partners van GentLevert via het contactformulier. 

Stel je vraag 

Wat als ik zelf reeds duurzaam lever?

Dat is goed nieuws! Dank u voor uw bijdrage aan meer duurzame goederendistributie. U kunt perfect binnen de bepalingen van het nieuwe mobiliteitsplan zelf leveren in de binnenstad van Gent. Misschien wenst u ook samen te werken met GentLevert? Dat kan alleen maar tot nog meer efficiëntie leiden. Neem gerust contact op GentLevert via het contactformulier. 

Stel je vraag

Welke soort leveringen zijn mogelijk?

Een kijkje bij ‘Oplossingen’ zal u overtuigen dat de pilootprojecten door de partners van GentLevert al heel wat mogelijkheden afdekken. Logistiek is vaak een kwestie van op-maat-oplossingen, ook wat betreft de bijkomende diensten met betrekking tot de goederen (picking, packing,…) of de levering (in voorraad opslaan, toegang bij afwezigheid,…). Neem daarom gerust contact op met de GentLevert partners via de pagina "Oplossingen".

Voor welke goederen biedt GentLevert mogelijkheden?

Een kijkje bij ‘Oplossingen’ zal u overtuigen dat de pilootprojecten door de partners van GentLevert al heel wat mogelijkheden afdekken. Wat zeker nog niet voorzien is zijn levering van bouwmaterialen, complexe leveringen met bijhorende installatie,… Houd alvast de ‘nieuws items' op de homepagina in de gaten!