Leveren van goederen, anders bekeken

Gent is een geweldige stad om te wonen, te werken, te studeren, te winkelen… . Daarover zijn steeds meer mensen het met ons eens. Jaar na jaar groeit de stad en dat is een goede zaak. Jammer genoeg is er ook een keerzijde: de groei heeft een grote impact op onze mobiliteit en dus ook op de leefbaarheid van Gent. 

Wie zich vandaag in de binnenstad van Gent begeeft, kan niet anders dan opmerken dat het verkeer zich vastrijdt. De toevloed aan goederendistributie zorgt ervoor dat er op bepaalde momenten van de dag te veel logistieke bewegingen zijn. Dat leidt niet alleen tot grote hinder en ergernis, maar doet ook de logistieke kost voor de vervoerders en leveranciers fors oplopen.

Willen we de economische vitaliteit en de leefbaarheid van de stad vergroten, dan moeten we stadsdistributie op een andere manier bekijken. Door zowel het inkomend als het uitgaand verkeer anders en beter te organiseren, kan deze schakel in de logistieke keten slimmer en duurzamer verlopen. Zo blijft Gent een aangename stad waarin iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen, waar het gezellig toeven is en waar werken, winkelen en wonen op een duurzame manier kunnen samengaan.

GentLevert, slim en efficiënt leveren in de binnenstad

Slimme, milieuvriendelijke en efficiënte stadsdistributie brengt op termijn zowel voor handelaars, vervoerders, shoppers als bewoners een economisch, ecologisch en maatschappelijk voordeel met zich mee. Om hiertoe te komen, moeten we de totale logistieke keten omdenken.

De Stad Gent wil hierin een voortrekkersrol spelen en de stadsdistributie innoveren vanuit de markt. Daarom wordt samen met een aantal partners een uniek concept uitgebouwd. Het stadsdistributieplatform GentLevert wil sensibiliseren, stimuleren en coördineren, maar houdt ook voortdurend de vinger aan de pols. Door de goederenstromen op te volgen en te monitoren, kan het concept bijgestuurd en verder uitgebouwd worden.

Ga terug naar Over GentLevert