Oproep tot het indienen van een projectvoorstel: watergebonden bouwlogistiek

Om goederenvervoer in een stad op een duurzame manier aan te pakken kan men ook gebruik maken van het fijnmazige netwerk van waterwegen in en rond de stad. De morfologie van het waterwegennetwerk in de stad Gent laat toe dat bouwwerven via de waterweg bereikt kunnen worden. Er is geen locatie in de stad Gent die op meer dan 600 meter van een waterweg ligt. Inschakeling van de waterweg om de bouwwerf ofwel te beleveren ofwel het grondverzet/bouw- en breekpuin af te voeren, zorgt voor een optimalisatie van de mobiliteit.

Aan- en aflevering van bouwmaterialen over het water - Langemunt
Aan- en afvoer van bouwmaterialen - proefproject Langemunt

Het proefproject Langemunt (2014) aan de winkelwandelstraat in Gent is een voorbeeld van een werf in de stad die via de waterweg beleverd werd. Grote volumes bouwmaterialen, afvalpuin en structuren zijn op die manier via de Leie naar de werf aan- en afgevoerd. In totaal zijn toen zo’n 75 vrachtwagenritten (heen en terug) in de stad Gent uitgespaard.

Samen met De Vlaamse Waterweg wil de Stad Gent de mogelijkheden van transport over water verder onderzoeken en uitvoeren, meer specifiek voor de bouwlogistiek in ruime zin. Dit gebeurt via een oproep. 

De oproep is opgesteld in 2 onderdelen, met een algemeen onderdeel over watergebonden bouwlogistiek. En een specifiek onderdeel over de ontwikkeling van een ponton/vaartuig.  Voor elk van de onderdelen kunnen afzonderlijke projectvoorstellen worden ingediend.

Er wordt een éénmalige informatievergadering voorzien voor de kandidaat-indieners van een projectvoorstel. Deze informatievergadering zal plaatsvinden op dinsdag 3 juli 2018 om 10u00  in AC Portus. 

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 14 september 2018 om 12u00

Wens je als bedrijf of als consortium van bedrijven hieraan deel te nemen, dan kan je het document hier vinden: 

Projectoproep watergebonden bouwlogistiek

Bijlage Projectovereenkomst projectoproep

Bijlage Statuten VZW SDP Gent