Overlegforum

Om voeling te houden met wat er op het terrein gebeurt, wordt een overlegforum opgericht. Hier worden alle belanghebbenden samengebracht: leveranciers, transporteurs, eindklanten… De stakeholdersfora bieden op een gestructureerde wijze een klankbord voor overleg, opvolging en bijsturing. Het is een bijkomend kanaal om nieuwe noden en opportuniteiten op vlak van distributie binnen en rond Gent te detecteren.

Daarom zullen formele overlegmomenten en workshops georganiseerd worden die alle stakeholders bij elkaar brengen om over slimme stadsdistributie in Gent de praten en na te denken. Hieruit kunnen nieuwe ideeën, projecten, oplossingen en concepten ontstaan.

Regelmatig zoeken we hiervoor deelnemers. Schrijf je via de homepage in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Ga terug naar Over GentLevert