Partners en oplossingen

Partners

Partners van GentLevert worden geselecteerd door de Stad Gent op basis van een marktbevraging. Daarnaast moeten zij aan een aantal principes voldoen:

  1. Partners engageren zich om pilootprojecten uit te werken en op te zetten voor innovatieve logistieke diensten. Het doel is om de duurzaamheid en efficiëntie ervan te verbeteren. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met de Stad Gent.
  2. Partners maken enkel gebruik van milieuvriendelijke voertuigen.
  3. Partners werken onderling samen maar ook met klanten. Door bundeling kunnen we de optimalisatie van de goederenstromen en voortuigbewegingen maximaliseren.
  4. Partners bieden toeleveranciers, vervoerders en eindbestemmelingen (horeca, handelaars, bedrijven, bewoners) meerwaardediensten aan. Die dragen bij tot meer efficiëntie en voordelen op ecologisch en maatschappelijk vlak.
  5. Partners delen operationele data over goederenstromen en gegevens over de inzet van logistieke middelen (voertuigen, opslag…). Zo kan GentLevert alle partners continu opvolgen en bijsturen waar nodig.

Oplossingen

GentLevert selecteerde een aantal logistieke partners, projecten en diensten om de nieuwe manier van stadsdistributie op gang te trappen. Niet alle goederenstromen of noden van de markt zullen van bij het begin gecoverd worden. GentLevert is een initiatief dat streeft naar multimodale oplossingen voor stadsdistributie. De analyse van gegevens en de inbreng via het platform zullen aantonen waar bijkomende partners en aanvullende projecten nodig zijn.

De oplossingen die de partners van GentLevert aanbieden, voldoen steeds aan onze vier basisprincipes:

  1. Goederen worden aangeleverd aan de rand van de stad;
  2. Ze worden maximaal gebundeld en doordacht vervoerd in de binnenstad;
  3. Hiervoor maken we enkel gebruik van milieuvriendelijke voertuigen;
  4. Waar mogelijk bieden we ook meerwaardediensten aan;

Kostprijs

Elke logistieke opdracht via GentLevert is maatwerk. De kostprijs is dat bijgevolg ook, afhankelijk van volume, inhoud, tijdsstip, afstand, handling, enzovoort. GentLevert garandeert niet enkel gunstige tarieven, maar biedt ook intrinsieke voordelen zoals tijdswinst voor de leverancier of vervoerder, breder bereik, gebundelde levering bij de eindbestemming (alles amen op één moment), … De optimalisatie van stadsdistributie moet in een brede economische én maatschappelijke context worden bekeken. Het kan de basis vormen voor een nieuwe bedrijfsstrategie. 

Ontdek de bestaande oplossingen hier

Ga terug naar Over GentLevert