Pilootprojecten

GentLevert gaat partnerships aan met geselecteerde logistieke spelers. Zij ontwikkelen diensten die ter beschikking staan van al wie er gebruik van wenst te maken.

De partners van GentLevert mogen 24 uur per dag leveren in de binnenstad van Gent en kunnen rechtstreeks van de ene naar de andere sector rijden. Dat biedt hun klanten heel wat voordelen.

De partners delen de gegevens over de goederenstromen die zij op poten zetten met GentLevert zodat deze geanalyseerd kunnen worden. Dit leidt tot een beter inzicht. Is er nood aan nieuwe diensten? Moeten er nieuwe partners aangetrokken worden? Dient Stad Gent haar beleid bij te sturen?

Ga terug naar Over GentLevert